Ekogroszek Pieklorz to jedno z najpopularniejszych na rynku, sprawdzonych przez klientów paliw węglowych. Dzięki parametrom węgla w złożu i realizacji produkcji tego sortymentu w zaostrzonym reżimie technologicznym, Pieklorz swoimi parametrami fizykochemicznymi spełnia wymagania prawne stawiane współczesnym węglom opałowym. Jak każdy z naszych ekogroszków, Pieklorz jest paliwem węglowym dedykowanym do stosowania w kotłach automatycznych, jednakże z powodzeniem może być wykorzystany w przystosowanym do tego typu paliwa kotle zasypowym. Należy pamiętać, że optymalne efekty energetyczne uzyskujemy tylko wtedy, kiedy stosujemy paliwo zgodnie z zaleceniami producenta kotła.
 • Uziarnienie: 5 - 25 mm
 • Zawartość wilgoci Wtr: 6.0 - 9.0 %
 • Wartość opałowa Qir: 26 - 29 MJ/kg
 • Zawartość siarki: ≤ 0.80 %
 • Spiekalność RI: 0 - 20
 • Zawartość popiołu: 5-9 %
 • Palety 1000 kg – 50 worków * 20 kg.
 • Perforowany worek polietylenowy o wymiarach po napełnieniu ok. 60*41*13 cm
 • Paleta bezzwrotna o wymiarach 120 cm x 100 cm i wysokości 1,42 - 1,44 m
 • Całość zabezpieczona kaptur stretch.
 • Towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety.

Transport dostępny w wybranej lokalizacji:

Odbiór osobisty

 1. W ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zapłaty za Towar przedstawiciel sklepu internetowego skontaktuje się z Kupującym celem ustalenia terminu odbioru. Kupujący lub osoba upoważniona do jego odbioru zobowiązana jest stawić się w umówionym terminie.
 2. Odbiór realizowany jest w godzinach 6:30 - 13:30 oraz 14:30-18:00
 3. Pojazd, którym Kupujący posługuje się przy odbiorze Towaru, musi umożliwiać załadunek palet za pomocą wózka widłowego oraz dopuszczalną masę całkowitą umożliwiającą odebranie całości zakupionej w ramach jednego zamówienia ilości palet z Towarem.

Kurier

Zakupy w sklepie internetowym PGG to maksimum komfortu.

 1. Węgla zakupionego w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej klienci nie odbierają osobiście. Klientom e-sklepu PGG dostarczamy kupione paliwa węglowe pod wskazany w zamówieniu adres.
 2. W uzgodnionym z kurierem terminie, w obecności nabywcy, w podanej przez nabywcę lokalizacji nastąpi rozładunek węgla (na poziom „0”).
 3. Dostawy są realizowane w dni robocze do godziny:
  • 16:00 w przypadku zakupów realizowanych przez osoby fizyczne
  • 15:00 w przypadku zakupów realizowanych przez osoby prawne
 4. Jeżeli pomimo wcześniejszych uzgodnień nabywca jest nieobecny w miejscu dostawy to kurier pozostawi awizo i wówczas nabywca zobowiązany jest do zlecenia ponownej dostawy w terminie nie dłuższym niż pięć dni od daty wstawienia awizo.
 5. Brak zlecenia powtórnej dostawy pomimo wystawionego awizo jest podstawą do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy i obciążenia Kupującego kosztami transportu w wysokości 250 zł/brutto za każdą nieodebraną paletę awizo.

Podsumowując

 1. Węgla kupionego w e-sklepie Polskiej Grupy Górniczej nie odbieramy osobiście. Węgiel dostarcza kurier.
 2. W umówionym dniu dostawy, w obecności nabywcy kurier rozładowuje zakupione paliwo na poziom „0”.
 3. Nieodebranie węgla z przyczyn leżących po stronie nabywcy skutkuje konsekwencjami finansowymi.
 • Dotpay (w tym BLIK, opcja ratalna)
 • Przelew tradycyjny
Realizacja zamówienia nastąpi po dokonaniu jednorazowo całej płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

KWK Chwałowice

44-206 Rybnik
ul. Przewozowa 4
+48 32 739 33 30

Godziny otwarcia

630-1330, 1430-1800 - od poniedziałku do piątku

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, dążąc do zapewnienia optymalnego poziomu podaży wysokojakościowych paliw węglowych Polska Grupa Górnicza zdecydowała o uruchomieniu w styczniu 2021 roku nowoczesnej linii konfekcjonującej ekogroszki w KWK Chwałowice.

Obecnie w nowo powstałej placówce produkowane jest jedno z najbardziej uznanych paliw ekologicznych - Ekogroszek Pieklorz®.