Wybrany skład:

KWK SOŚNICA

Gliwice, ul. Błonie 6