Retopal Ekogroszek to doskonałej jakości, znane na polskim rynku, uniwersalne paliwo węglowe. Głównymi atutami tego ekogroszku są: niska spiekalność, powtarzalność parametrów jakościowych oraz wzorcowe uziarnienie w zakresie od 6 do 25 mm. Parametry fizykochemiczne paliwa umożliwiają wykorzystanie zarówno w starszych typach kotłów retortowych jak i w urządzeniach wykorzystujących najnowsze technologie.
Zalecamy stosowanie paliw i sprawdzenie zgodności parametrów zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła przez producenta.
 • Uziarnienie: 6 - 25 mm
 • Zawartość wilgoci Wtr: 9.0 - 15.0 %
 • Wartość opałowa Qir: 24 - 26 MJ/kg
 • Zawartość siarki: ≤ 1.00 %
 • Spiekalność RI: 0 - 5
 • Zawartość popiołu: 5-10 %
 • Palety 750 kg – 30 worków*25 kg.
 • Perforowany worek polietylenowy o wymiarach po napełnieniu ok. 46*75*15 cm.
 • Paleta bezzwrotna o wymiarach 120 cm x 80 cm i wysokości 1,7 - 1,8 m
 • Całość zabezpieczona folią stretch.
 • Towar może w niewielkim stopniu wystawać poza obrys palety.

Transport dostępny w wybranej lokalizacji:

Kurier

Zakupy w sklepie internetowym PGG to maksimum komfortu.

 1. Klientom e-sklepu PGG dostarczamy kupione paliwa węglowe pod wskazany w zamówieniu adres.
 2. W uzgodnionym z kurierem terminie, w obecności nabywcy, w podanej przez nabywcę lokalizacji nastąpi rozładunek węgla (na poziom „0”).
 3. Dostawy są realizowane w dni robocze do godziny:
  • 16:00 w przypadku zakupów realizowanych przez osoby fizyczne
  • 15:00 w przypadku zakupów realizowanych przez osoby prawne
 4. Jeżeli pomimo wcześniejszych uzgodnień nabywca jest nieobecny w miejscu dostawy to kurier pozostawi awizo i wówczas nabywca zobowiązany jest do zlecenia ponownej dostawy w terminie nie dłuższym niż pięć dni od daty wstawienia awizo.
 5. Brak zlecenia powtórnej dostawy pomimo wystawionego awizo jest podstawą do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy i obciążenia Kupującego kosztami transportu w wysokości 250 zł/brutto za każdą nieodebraną paletę awizo.

Podsumowując

 1. Węgiel dostarcza kurier.
 2. W umówionym dniu dostawy, w obecności nabywcy kurier rozładowuje zakupione paliwo na poziom „0”.
 3. Nieodebranie węgla z przyczyn leżących po stronie nabywcy skutkuje konsekwencjami finansowymi.

Odbiór osobisty

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia zapłaty za Towar, Kupujący powinien skontaktować się ze składem celem ustalenia terminu i szczegółów odbioru Towaru.
  Kupujący lub osoba upoważniona do odbioru Towaru zobowiązana jest stawić się w umówionym terminie.
 2. Odbiór realizowany jest pomiędzy godziną 7:00 a 18:00
 3. Pojazd, którym Kupujący posługuje się przy odbiorze Towaru, musi umożliwiać załadunek palet za pomocą wózka widłowego oraz dopuszczalną masę całkowitą umożliwiającą odebranie całości zakupionej w ramach jednego zamówienia ilości palet z Towarem.
 • Dotpay (w tym BLIK, opcja ratalna)
 • Przelew tradycyjny
DOTPAY BLIK PRZELEW

Zakład Produkcji Ekopaliwa

43-225 Wola
ul. Kopalniana 10
+48 32 717 25 71

Kontakt ws. odbioru osobistego zamówienia:
32 717 25 80, 32 717 25 86

Godziny otwarcia

600-1800 - od poniedziałku do piątku

Dążąc do zapewnienia optymalnego poziomu podaży wysokojakościowych paliw węglowych Polska Grupa Górnicza zdecydowała o uruchomieniu w lipcu 2018 r. Zakładu Produkcji Ekopaliw z siedzibą w Woli (gm. Miedźna).

Obecnie w zmodernizowanej placówce wyposażonej w nowoczesne zaplecze techniczne i technologiczne produkowane są Ekogroszki Karlik® i Retopal® oraz Ekomiał Greenpal®.

Mając na względzie spełnienie oczekiwań naszych klientów oraz z uwagi na funkcję jaką Zakład Produkcji Ekopaliwa pełni w internetowej sprzedaży węgla z kopalń PGG SA w procesie ciągłego doskonalenia z jednakowym natężeniem optymalizowane są procesy technologiczne oraz logistyka i dystrybucja wyrobów gotowych.

Potencjał stale modernizowanego zakładu oraz wiedza pracowników zatrudnionych w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa w Woli posiadają jeszcze znaczne rezerwy, a w związku z tym przygotowane zostaną zapewne kolejne węglowe nowości i rozwiązania sprzedażowe służące zadowoleniu nabywców nowoczesnych paliw węglowych.